Kladečské práce

kladečské práce

K rekonstrukcím podlah neodmyslitelně patří kladení PVC, linolea, marmolea atd. Tato varianta podlahové krytiny, opět zažívá pomalý rozmach. Před vlastním kladením těchto plošných krytin musí předcházet úprava povrchu podlahy. Většina starších podlah nemá rovný a hladký povrch, který se získává broušením nebo stěrkováním samonivelačními hmotami.

Mezi kladečské práce zahrnujeme také pokládku koberců jakožto teplejší alternativu k linoleu nebo plovoucím podlahám.

Při pokládce klademe důraz na pohodlí a spokojenost našich zákazníků, proto se snažíme nabídnout takový servis, aby měl zákazník minimum starostí a mohl se pouze rozhodnout na základě informací a nabídnutých kalkulací.

nahoru