Postup při rekonstrukci koupelny a jádra

postup při rekonstrukciPřed rekonstrukcí koupelny vzniká několik zásadních otázek, které je potřeba si zodpovědět. Odpovědi nebo spíš náš názor z dosavadní praxe na některé z nich vám přinášíme na této stránce. Při návrhu nové koupelny je možné otázky shrnout do třech tematických bodů:

  • návrh dispozic,
  • návrh konstrukčního řešení a povrchové úpravy,
  • návrh vybavení koupelny a WC.

1. Návrh dispozic

Koupelna není sice místností obytnou a není určena pro trvalý pobyt osob, ale značné množství času z celkového pobytu v bytě v ní člověk stráví. Při plánování úpravy dispozic vzniká v naprosté většině případů snaha nový prostor zvětšit oproti stávajícímu. Při návrhu je vhodné respektovat doporučení dané normy (vyžadované stavebním úřadem) viz. výše. Většina rozměrů a dispozic je ovšem nechána na individuálním rozhodnutí a požadavcích. Toto vychází zejména z toho, že každý má jiný časový nárok na pobyt v koupelně a jinak vnímá prostorový objem.

Koupelna společná s WC - ano, či ne?

Při řešení této otázky je potřeba respektovat obecné požadavky na výstavbu. Ty říkají, že koupelnu lze sloučit s toaletou pouze pokud byt nemá více jak dvě obytné místnosti. Je nesporné, že spojením koupelny a záchodu vytvoříte prostornější a místnost. Ovšem je potřeba si uvědomit, že někdo vyžaduje v koupelně soukromí a mohou vznikat provozní problémy.

Vždy je možné provést vstup na záchod z prostoru koupelny a tím částečně vyřešit problém se soukromím. Vstup na záchod ovšem nikdy nesmí vést přímo z obytné či pobytové místnosti, pokud se jedná o jediný záchod v bytě.

2. Návrh konstrukčního řešení a povrchové úpravy

projektObvodové konstrukce koupelny je potřeba provést kompaktní, dostatečně nosné a s ohledem na možnost vedení technických instalací v nich (rozvody vody a odpadu, elektro). Při přestavbách bytových jader nebo koupelen zejména v panelových domech je vhodné zvolit rovněž materiál na provedení svislých konstrukcí o co nejmenší objemové hmotnosti. Nejvíce dělících svislých konstrukcí v současné době provádíme z pórobetonových tvárnic YTONG. Druhou nepoužívanější alternativou jsou příčky sádrokartonové. Konstrukce podlahy (zejména pro nášlapnou vrstvu z dlažby) musí být rovněž dostatečně kompaktní a pevná.

Pro povrchovou úpravu koupelny je nejvhodnějším řešením dlažba a obklad. Produkty se dnes vyrábějí s minimální nasákavostí, jsou odolné proti různým chemickým vlivům a dostatečně houževnaté, což je předurčuje k dlouhé životnosti. Naším doporučením vůči zákazníkům při výběru obkladů a dlažeb je v prvé řadě to, aby jejich výběr byl směřován především ke zboží I. jakosti, k zavedeným výrobcům a k sériím, u nichž je předpoklad další výroby. V případě zájmu dodáváme jako součást rekonstrukce i obklady a dlažby od osvědčených výrobců.

Výběr velikosti obkladů a dlažby záleží na vkusu a je opravdu individuální záležitostí. Doporučujeme nebát se větších formátů. Zvláště pokud máte prostor dostatečně velký na to, aby dlažba či obklad vynikly.

3. Návrh vybavení

Vhodně navržené zařizovací předměty jsou základním předpokladem pro vytvoření pobytové pohody v prostoru koupelny. Častým a základním zorhodováním při výběru zařizovacích předmětů bývá volba vany nebo sprchového koutu.

V tomto případě opravdu záleží jen a jen na individuálních zvyklostech. Sprchová vanička je samozřejmě prostorově úspornější variantou, ale někdo dá přeci jen přednost pohodlí vany před úsporou místa.

Hluboká vanička se může stát kompromisním řešením mezi vanou a klasickou sprchovou vaničkou. Toto řešení je hlubší (vyšší) ale kratší.

Pohodlí sprchových koutů lze také rozšířit o různá sedátka a další doplňky, jako je pevná sprcha či hydromasážní set.

Realizujeme převážně koupelny malých rozměrů a víme, jak důležitým hlediskem je správný výběr vany. Kromě kvality výrobku je potřeba myslet na rozměrové proporce. Velmi často používanými vanami co se tvaru týká, jsou rohové vany. Ovšem není pravidlem, že se vždy hodí jako nejlepší řešení (např. vana RAVAK ROSA).

Druhou nejčastější variantou jsou klasické obdélníkové vany o rozměrech 170 x 80 cm. Tyto vany jsou vyráběny s různými tvary a stupněm celkové vybavenosti.

Jistým pravidlem se stává zabudované umyvadlo. Toto řešení má výhodu zakrytí ne vždy elegantního sifonu a zisk dalšího, v malých koupelnách cenného, odkládacího prostoru.

Vytápění

K vytvoření tepelné pohody v prostoru koupelny, WC, ale i jiných místností v bytě určitě přispěje instalace vyhřívaných podlah. Ty slouží zejména k vyhřívání (temperaci) podlahy a zvýšení uživatelského komfortu.

Pro instalaci pod keramickou dlažbu se často používá výraz „teplá dlažba". V koupelnách jistě oceníte příjemné teplo od nohou. Výhodou je určitě i rychlé vysychání mokrých ploch. Instalaci určitě ocení i uživatelé přízemních bytů, kde bývají podlahy často značně studené, neboť se nacházejí nad neobytnou částí domu. V panelových domech zase bývají z hlediska tepelné pohody zejména v koupelnách nepříjemná období, kdy skončí (popř. nezačne) topná sezóna, ale venkovní klimatické podmínky jsou chladné.

Pro vytápění koupelny se používá vyhřívaná podlaha, infra zářiče nebo elektrické žebříky na ručníky. Minimálně jeden typ vyhřívání koupelny doporučujeme pro zajištění celkové pohody a udržování vhodného klimatu v prostorách koupeny.


nahoru