Časový rozvrh rekonstrukce

časový rozvrhKvalitně provedená rekonstrukce bytového jádra není otázkou týdne (i když při nedodržení technologií se to některým nekvalitním dodavatelům daří), ale 9 až 14 dní. Záleží na typu jádra a na typu a množství zařizovacích předmětů.

Standardní termín je 10 dní, který je možné zkrátit zejména ve vazbě na jednoduché dispozice nových příček, malý rozsah obkladů a jejich kladečská jednoduchost. Výše uvedená doba se vztahuje k prostoru, který vytváří původní bytové jádro. Pokud přestavba zasáhne i ostatní části bytu je samozřejmě nutné počítat s delším časovým obdobím.

Nereálnou je naopak z našeho pohledu kompletní přestavba bytového jádra například za 5 dní, jak je prezentováno některými dodavateli. Mluvíme -li o použití jedné ze dvou nejvíce zavedených technologií (na bázi SDK příček a pórobetonových tvárnic) a kompletním vybourání stávajícího jádra. V tomto termínu jsou možné kompletní úpravy jádra na bázi obkladových desek, při jejichž použití se „plesnivé" staré jádro jen překryje novou dřevotřískovou deskou...

Časový plán průměrně složité přestavby bytového jádra

1. den:        Odpojení stávajících rozvodů vody, odpadu, plynu a elektrického proudu.
Demontáž stávajícího jádra, odvoz vybouraného odpadu. Nevezení a přesun
stavebního materiálu.

2. den:        Založení příček a jejich postupná stavba.

3. den:        Stavba příček a jejich dokončení.

4. den:        Natažení rozvodů elektrických kabelů, vody a odpadů. Vyrovnání podlahy.

5. den:         Začištění spár po instalaci rozvodů. Montáž konstrukce a osazení
sádrokartonového stropu.

6. den:        Natažení perlinky a omítky a případně štuků. Začátek pokládání obkladů.

7. den:        Pokládka obkladů.

8. den:        Pokládka dlažby.

9. den:        Vyspárování obkladů a dlažby. Osazení zařizovacích předmětů (WC, umyvadlo,
vana). Vymalování stěn.

10. den:      Instalace koupelnového nábytku. Finální osazení elektro, zásuvek a vypínačů.
Úklid staveniště.


nahoru