První kroky před rekonstrukcí

Projekt a stavební povoleníPro rekonstrukce nebo úpravy vašeho bytu není ve většině případů potřebova stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu může požadovat pouze majitel objektu (družstvo, městský úřad, atd.).

Pokud se budou měnit dispozice bytu, neboli bourat, posouvat či stavět nové příčky, které nejsou nosné, stačí jen ohlášení na místím stavebním úřadě. Dále je nutný buď souhlas majitele (družstva, městské části...) nebo ohlášení na společenství vlastníků.

V případě zásahu do nosných konstrukcí je potřeba statický posudek + stavební povolení. Každý stavební úřad se ke konkrétní žádosti staví jinak, a dokonce ani kolaudace při ohlášení stavby není výjimkou.

Zákazníkům, kterým budeme rekonstrukci provádět, a bude potřeba stavební povolení, nabízíme kompletní službu v podobě zajištění veškerých náležitostí spojených s projektem. Zajištění všech potřebných vyjádření a vyřízení stavebního povolení či ohlášení trvá podle našich zkušeností 1 až 1,5 měsíce. Při plánování rekonstrukce je tedy nutné s tímto počítat.

Postup prací u jednotlivých typů stavebního řízení

Ohlášení rekonstrukce bytu stavebnímu úřadu

 • Konzultace představ u vás případně v naší kanceláři.
 • Zaměření prostor rekonstrukce.
 • Vypracování projektové dokumentace.
 • Podání ohlášení na stavební úřad.
 • Autorský dozor projektanta v průběhu realizace.
 • Stavební dozor v průběhu realizace.
 • Předání hotového díla po rekonstrukci.

Projekt a stavební povolení pro rekonstrukci bytu

 • Konzultace představ u vás případně v naší kanceláři.
 • Zaměření v prostorech rekonstrukce.
 • Vypracování projektové dokumentace autorizovaným inženýrem včetně statického posudku v případě nutnosti.
 • Obstarání vyjádření orgánů státní správy, které požaduje stavební úřad (hygiena, požárníci...).
 • Vyřízení stavebního povolení.
 • Autorský dozor projektanta v průběhu realizace.
 • Stavební dozor investora v průběhu realizace.
 • Obstarání všech dokladů potřebných ke kolaudaci.
 • Vyřízení kolaudace.

Úpravy dispozic bytu

úpravy dispozicČasto se při rekonstrukci bytu řeší otázka, zda změnit dispozice bytu nebo provést pouze rekonstrukce interiérů. Zvláště u panelákových bytů je rozhodování o to složitější že ne všechny příčky lze snadno zbourat nebo posunout. Některé paneláky byly stavěny z kombinace panelů a cihel nebo sádrokartonových příček. Zde je rekonstrukce o to snazší.

Nejběžnějším požadavkem dnešní doby je spojení obývacího pokoje a kuchyně. Vznikne tím mnohem větší a vzdušnější prostor. Další často uvažované možnosti jsou zmenšení velké předsíně nebo vytvoření či zrušení komory. V mnohých typech bytů se to přímo nabízí, a proto se snažíme, aby byl byt pro svého majitele co nejpříjemnějším místem a nápaditou vizitkou dispozičního řešení. Tohoto cíle dosahujeme pomocí kvalitních materiálů a především jejich zpracováním ve spojení s nápady našich architektů.

Řezání panelů

Řezání panelůV případě, že při řešení nové dispozice bytu narazíme na nutnost vytvoření otvoru v panelu, nebývá obvykle taková úprava problém. Vyřežeme nové nebo zvětšíme staré otvory v nosných i nenosných panelech. Řezání provádíme diamantovými nástroji chlazenými vodou. Před započetím prací zajišťujeme statické posouzení a zhotovení statického posudku. Provádíme také likvidaci vyřezaných částí panelů a odpadu.

nahoru